Biografie

Karelsprijswinnaar 2011 Jean-Claude Trichet

Biografie

  • Geboren op 22 December 1942 in Lyon
  • Hij studeerde in 1964 af als Ingénieur civil des Mines (Civiel ingenieur mijnbouw) aan de École nationale supérieure des Mines de Nancy. In 1966 studeerde hij in Parijs af in politicologie en economie; vervolgens deed hij zijn eerste beroepservaringen op in de particuliere sector. Van 1969 tot 1971 bezocht hij de ENA, de elite-universiteit voor ambtenaren.
  • In 1971 kreeg hij een aanstelling bij het Franse Ministerie van Economische Zaken en Financiën. In de daaropvolgende tijd bekleedde hij verschillende functies bij het Rijk. In 1978 werd hij benoemd tot adviseur in het secretariaat-generaal van de toenmalig president Valéry Giscard d'Estaing.
  • In 1978 nam hij de leiding van de schatkist over. In de tijd die daarop volgde vertegenwoordigde hij Frankrijk onder andere bij de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds en bij onderhandelingen over de economische en moneaire Unie.
  • Van 1993 tot 2003 stond hij als voorzitter aan de top van de Banque de France.
  • Op 1 November 2003 trad hij na een achtjarig ambtstermijn af als voorzitter van de Europese Centrale Bank.