Toespraak (extract) van Marcel Philipp

Toespraak (extract) van Marcel Philipp

Burgemeester Marcel Philipp over de prijswinnaar:
“Zo zal de Europese Unie zicht steeds opnieuw moeten uitvinden om de huidige problemen te kunnen oplossen en de nodige steun onder de bevolking te verkrijgen. Dit vraagt om het verwoorden van visies, maar vereist tevens daadkracht en volharding om aan de realisatie van deze visies te werken. Herman Van Rompuy deinst niet terug voor deze uitdagingen en beschrijft onverschrokken zijn politieke en structurele visies voor de toekomst van Europa. Zijn rol als President van de Europese Raad gebruikt hij om de weg hiervoor uit te stippelen – stap voor stap, mijlpaal voor mijlpaal. Door zijn pragmatische houding en sterk onderhandelingsvermogen houdt hij de touwtjes in handen en coördineert de verschillende nationale interesses. De inmiddels behaalde mate aan Europese integratie en coördinatie is voor een groot deel uw werk, zeer geëerde meneer Van Rompuy.”

Photo Herman Van Rompuy

Herman Van Rompuy

Herman Van Rompuy