Biografie

Karelsprijswinnaar 2014 Herman Van Rompuy

Biographie

 

Herman Van Rompuy, die in november 2009 was verkozen tot eerste permanente voorzitter van de Europese Raad, trad aan op 1 december 2009, bij de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon. Hij is in 2012 herkozen voor een tweede termijn, van 1 juni 2012 tot en met 30 november 2014.

Toen hij voor het eerst werd verkozen, was Herman Van Rompuy eerste minister van België. Eerder was hij in België voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (2007-2008) en zetelde hij in verschillende regeringen, onder meer als vice-eerste minister en minister van Begroting (1993-1999), minister van Staat en staatssecretaris voor Financiën en KMO (1988).

Na als econoom bij de Nationale Bank van België te hebben gewerkt, begon Herman Van Rompuy zijn politieke loopbaan in 1973 als nationaal ondervoorzitter van de jongerenraad van zijn partij. Hij vervulde verschillende functies in zijn partij en in het Belgische parlement, als senator (1988-1995) en vervolgens als volksvertegenwoordiger (1995-2009).

Herman Van Rompuy is afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit Leuven met een kandidaats­diploma in de Wijsbegeerte en een licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen. Hij werd geboren op 31 oktober 1947 in Etterbeek.

Foto Herman Van Rompuy

Herman Van Rompuy

Herman Van Rompuy