Toespraak (extract) van Hendrik Brugmans

Toespraak (extract) van Hendrik Brugmans

„Wanneer we vandaag spreken over Europa, bedoelen we alleen West-Europa. Maar we mogen geen enkel moment onze irredenta, het onvrije Europa, vergeten. Maar wat betekent dit: ‚niet vergeten’? Dat betekent in eerste instantie: onverschrokken handelen, zodat het Europese Westen, met inbegrip van West-Duitsland, serieus genomen wordt in de wereld. Het is je reinste struisvogelpolitiek om passief af te wachten in de ijdele hoop dat diegenen die het ijzeren gordijn opgetrokken hebben, deze zonder politieke noodzaak weer zullen openen. […] Eén ding is zeker: de rol die Duitsland hierin speelt, zal een beslissende rol zijn.”