Biografie

Karelsprijswinnaares 1994 Gro Harlem Brundtland

Biografie

  • Geboren op 20 april 1939 in Oslo.
  • Studie in de medicijnen aan de universiteit van Oslo; promotie in 1963; Master of Public Health aan de universiteit van Harvard (1965). Daarna was zij adviseuse in het ministerie van Gezondheid en Sociale Zaken.
  • In 1974 werd zij in het bestuur van de arbeiderspartij verkozen, waarvan zij reeds een jaar later waarnemende voorzitster werd. Van 1974 - 1979 was zij minister van Milieubeheer. Sinds 1977 hoort zij bij het parlement; in 1980 werd zij voorzitster van de commissie voor buitenlandse politiek en gelijktijdig waarnemende fractieleidster.
  • In 1981 werd zij voor korte tijd (8 maanden) als eerste vrouw premier van Noorwegen; zij werd gelijktijdig ook voorzitster van de arbeiderspartij (tot 1992). Daarna bekleedde zij van 1986 - 1989 en 1990 - 1996 opnieuw het ambt van premier. Haar bekentenis voor de Europese Gemeenschap en haar Europese politiek vonden niet de door haar verwachte weerklank in de bevolking: bij het referendum in november 1994 stemden 52% van de bevolking tegen de toetreding tot de EU.
  • In 1998 werd zij directrice-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie in Genève.
Foto Gro Harlem Brundtland

Gro Harlem Brundtland