Lofrede (extract) van Rita Waschbüsch

Lofrede (extract)

Laudatrix Rita Waschbüsch over de prijswinnaar:

„De losbrekende bedrijvigheid in Europa - met het oog op de voor de deur staande communautaire binnenmarkt - is begrijpelijk en noodzakelijk. Juist om die reden is het echter ook goed en belangrijk, dat aan Frère Roger van de broederschap van Taizé nu de Internationale Karelsprijs van de stad Aken wordt verleend en hij deze aanneemt. Nu is het uur, om ons opnieuw bewust te maken van het feit, dat Europa leeft van dat, wat dieper reikt dan het louter functionele.”