Toespraak (extract) van Helmut Kohl

Toespraak (extract) van Helmut Kohl

„Het creëren van de communautaire binnenmarkt zal een voortstuwing bewerken, die niet alleen belangrijke economische impulsen geeft, maar die het éénwordingsproces ook politiek op beslissende wijze vooruithelpt. Deze interne vuurproef valt samen met nog een uitdaging voor de Gemeenschap - een uitdaging in de betrekkingen naar buiten toe. De West-Oost-betrekkingen zijn op een wijze in beweging gekomen, zoals nog maar enkele jaren geleden nauwelijks iemand dat voor mogelijk zou hebben gehouden. […] Frankrijk en de Bondsrepubliek Duitsland laten zich daarbij door hun gemeenschappelijke medeverantwoordelijkheid voor de mensen in heel Europa leiden - en door hun concrete visie: gemeenschappelijk willen wij een Europese vredesorde creëren, die alle volkeren van ons continent vreedzaam en in vrijheid verenigd.”

Foto François Mitterrand en Helmut Kohl

François Mitterrand en Helmut Kohl