Lofrede (extract) van Richard von Weizsäcker

Lofrede (extract)

Laudator Richard von Weizsäcker over de prijswinnaar:

„Beiden voelen zich ten zeerste aan de geschiedenis verplicht. Beiden zijn gevormd door het lot van hun vaderland. Beiden trekken daaruit Europese conclusies. In hetzelfde jaar 1948, waarin François Mitterrand zich op het Europees Congres in Den Haag als overtuigd Europeaan kenbaar maakt, doet Helmut Kohl nog als (verlegen) schooljongen mee aan de overgang van de Palts naar de Elzas, door grenspaaltjes te verwijderen en persoonlijke vriendschap met Fransen te sluiten. […] Intussen hebben de Franse president en de Duitse bondskanselier elkaar ontmoet. Nooit vergeten blijft vooral hun ontmoeting in september 1984 op de slagvelden van Verdun, daar, waar de vader van de bondskanselier in de eerste wereldoorlog als jonge soldaat gewond was geworden. Het was een symbool dat zich diep in het geheugen heeft geprent.”

Foto François Mitterrand en Helmut Kohl

François Mitterrand en Helmut Kohl