Toespraak (extract) van Emilio Colombo

Toespraak (extract) van Emilio Colombo

„De Europese partijen staan nu voortdurend met elkaar in verbinding, wat ook op de aanstaande directe verkiezingen terug te voeren is. De Europese vakbonden zijn zich ervan bewust, dat ze elk voor zich alleen door de gebeurtenissen zouden worden ingehaald. […] Het nieuwe telecommunicatiesysteem via satellieten, dat de overdracht van beeld en geluid in de wereld van morgen dient te waarborgen, zal Europees zijn. […] Maar ook structureel gezien bevindt Europa zich met de directe verkiezingen voor het Europees parlement aan de vooravond van een uiterst belangrijke, in de verdragen voorziene verandering. […] Ik geloof in elk geval, dat deze directe verkiezingen een nieuwe fase bij de opbouw van Europa zullen inluiden, die door een actievere en sterkere participatie van de bevolking zal zijn gekenmerkt. Dit zal in het bijzonder voor de jonge generatie van grote betekenis zijn, die tot nu toe in de gemeenschap onvoldoende stimulans voor hun engagement en hun creatieve ideeën hebben gevonden.”

Foto Emilio Colombo

Emilio Colombo