Biografie

Karelsprijswinnaar 1979 Emilio Colombo

Biografie

  • Geboren op 14 april 1920 in Potenza.
  • Studie van rechtswetenschappen en aansluitende promotie tot dr. jur. Na beroepswerkzaamheden in de Katholieke Actie werd hij in 1945 waarnemend president van de Italiaanse katholieke jeugdvereniging. In 1946 werd hij als 26-jarige in de grondwetgevende raad verkozen.
  • Hij hoorde van 1948 - 1992 ononderbroken bij het Italiaanse parlement. Van 1948 - 1951 was hij staatssecretaris in het ministerie van Openbare Werken, daarna bekleedde hij gedurende vele jaren verschillende ministerfuncties, o. a. minister van Landbouw (1955 - 1958), minister van Buitenlandse Handel (1958 - 1959), minister van Industrie en Handel (1959 - 1963), minister van Financiën (1963 - 1970 en 1974 - 1977), minister van Buitenlandse Zaken (1980 - 1982 en 1992 - 1993).
  • Van 1970 - 1972 was hij Italiaanse premier, daarna werd hij in de rang van een minister zonder portefeuille Italiaanse afgevaardigde bij de Verenigde Naties. Van 1977 - 1980 was hij lid en gelijktijdig president van het Europees Parlement; van 1989 - 1992 hoorde hij opnieuw bij het Europees Parlement. Als overtuigde Europeaan vormde hij in een periode van vrijwel vier decennia in verschillende functies toonaangevend mee het Europese integratieproces.
  • Gestorven op 24 juni 2013.
Foto Emilio Colombo

Emilio Colombo