Toespraak (extract) van Bronislaw Geremek

Toespraak (extract) van Bronislaw Geremek

„Het huidige Europa hoeft niet bang te zijn om zich open te stellen, integendeel, deze opening zou als uitdrukking van zijn kracht dienen te worden gezien. Het hoogste streven van Europa en zijn creatief principe is de vrijheid. De geschiedenis van Europa is een geschiedenis van de vrijheid, tenminste in die zin, dat juist hier de vorming van de idee en van de verwezenlijking daarvan zich het duidelijkst door het bevechten van de vrijheid door steden, volkeren en klassen manifesteerde. Ofschoon reeds Herodotos beweerd had, dat juist de vrijheid Europa van Azië onderscheidt, wordt dit pas nu in de oprichtingshandeling van de Europese Unie bevestigd. Het subsidiariteitsbeginsel dient ook ter verwezenlijking van de Europese vrijheid, doordat het de macht van de hoofdsteden beperkt en de rechten van de lokale gemeenschappen stimuleert, waardoor de regering dichter bij de burger wordt gebracht en de positie van het individu als subject van de maatschappij wordt verstevigd.”

Foto Bronislaw Geremek

Bronislaw Geremek