Toespraak (extract) van Antonio Segni

Toespraak (extract) van Antonio Segni

„Ook al was het door Karel de Grote gestichte Rijk slechts van korte duur, toch bleven veel van zijn ideeën, die aan de basis van dit rijk lagen, verder leven. Zo zijn Rome en Aken door een directe band met elkaar verbonden. Het gedachtegoed dat beide steden zo nauw met elkaar verbindt, is het hart van onze cultuur, waarbinnen zich in de loop der eeuwen principes ontwikkeld hebben, die wij vandaag niet slechts beschermen en verdedigen, maar ook vervolmaken, continu willen verbeteren en voor het welzijn van de mensheid over de hele wereld willen verspreiden. […] Een verenigd Europa betekent voor ons, Europeanen, die tot één en dezelfde cultuur behoren, niet slechts het materieel naast elkaar plaatsen van verschillende staten, maar de realisatie van een harmonieuze, politieke, economische en sociale eenheid, drager van een unieke cultuur […] En buiten de grenzen van deze gemeenschappelijke cultuur streeft Europa er ook naar zich in te voegen in een grotere gemeenschap, waartoe andere (ook niet-Europese) landen behoren en waarmee het reeds zoveel belangen en idealen deelt en met een levensbelangrijke band van gemeenschappelijke veiligheid verbonden is.”