Biografie

Karelsprijswinnaar 1964 Antonio Segni

Biografie

  • Geboren op 2 februari 1891 in Sassari (Sardinië).
  • Studie van rechtswetenschappen aan de universiteit van Rome, promotie tot dr. jur. In 1920 werd hij als professor eerst aan de universiteit van Perugia benoemd; daarna was hij professor aan verschillende universiteiten (Cagliari, Pavia, Sassari, vanaf 1954 in Rome).
  • Zijn politieke loopbaan ging gepaard aan zijn wetenschappelijke loopbaan. Hij hoorde tot bij de medeoprichters van de christelijk democratische partij van Italië (1944); na het einde van de oorlog was hij lid van de grondwetgevende raad. Gedurende drie legislatuurperiodes was hij afgevaardigde en bekleedde meerdere ministerfuncties in verschillende regeringen (1946 - 1951 minister van Landbouw; 1951 - 1954 minister van Onderwijs, 1960 - 1962 minister van Buitenlandse Zaken). Van 1955 - 1957 en 1959 - 1960 bekleedde hij de functie van premier; in deze tijd vielen de ondertekening van de Verdragen van Rome en de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap. Hij was een consequente voorstander van de Europese verenigingsgedachte.
  • Van 1962 -1964 bekleedde hij het ambt van Italiaanse staatspresident.
  • Gestorven op 1 december 1972.