Toespraak (extract) van Angela Merkel

Toespraak (extract) van Angela Merkel

„De Europese Unie is het beste antwoord op de grote uitdagingen van onze tijd - uitdagingen, waartegen de afzonderlijke landen niet meer voldoende zijn opgewassen. Globalisering is niet iets, waaraan we ons onvermijdelijk zouden moeten overgeven. Nee, we hebben de kans en de plicht, globalisering vorm te geven. Daartoe moeten wij onze politieke krachten bundelen. Slechts zo kan ons Europees economisch en maatschappijmodel zich ook in tijden van globalisering handhaven. […] Wij willen ons Europees maatschappijmodel bewaren en verder ontwikkelen, omdat wij van de juistheid ervan overtuigd zijn, omdat het nut ervan voor de mensen concreet merkbaar is, - in het economisch, arbeids-, in het politieke en privéleven. Dit nut is steeds weer het resultaat van een geslaagde combinatie van vrijheid en geordende concurrentie enerzijds en sociale verantwoordelijkheid en solidariteit anderzijds. Elk niveau dient in dit verband zijn taken uit te voeren.”