Biografie

Karelsprijswinnaares 2008 Angela Merkel

Biografie

  • Geboren op 17 juli 1954 in Hamburg.
  • Doctor in fysiek; tussen 1978 en 1990 wetenschappelijke medewerkster aan het centraal instituut voor natuurwetenschappelijke chemie aan de Oost-Berlijnse Academie der Wetenschappen.
  • Na de verkiezingen van de kamer van volksvertegenwoordiging in maart 1990 en de vorming van de coalitieregering de Maiziere waarnemende regeringwoordvoerster.
  • In 1990 lidwording van de CDU; verkiezing in de Duitse Bondsdag.
  • Van januari 1991 tot november 1994 bondsminister voor Vrouwen en Jeugd, daarna tot oktober 1998 bondsminister voor Milieubeheer, Natuurbescherming en Reactorveiligheid. Nadat zij van 1991 tot november 1998 waarnemende bondsvoorzitster van de CDU Duitsland was geweest, werd zij in november 1998 secretaris-generaal van de CDU.
  • Op 10 april 2000 werd zij tot bondsvoorzitster van de CDU Duitsland verkozen. In september 2002 werd zij bovendien voorzitster van de CDU/CSU fractie in de Duitse Bondsdag.
  • Op 22 november 2005 werd zij tot eerste vrouwelijke bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland verkozen.