Verklaring van 1990

Verklaring van 1990

Uit respect voor de stichters van de internationale Karelsprijs van de stad Aken en als erkenning van de historische afkondiging van 1949 verklaart de Raad van de stad Aken en de genootschap voor de toekenning van de Internationale Karelsprijs Aken:

Met de stichters van de Karelsprijs delen wij de opvatting dat de stad Aken door haar eeuwenlange omstandigheden aan de grens, door haar geschiedenis en haar huidige ligging in het hart van Europa bijzonder verplicht is voor het samengroeien van ons continent, het overwinnen van de grenzen en de vriendschap van de Europese volkeren onderling.

Sinds 1989 is door de ontwikkelingen in Duitsland en Oost-Europa de verandering naar een uitgebreide aaneensluiting geen utopie meer. Daarenboven zal Europa bij het in evenwicht brengen van de tegenstelling tussen het noorden en het zuiden een bijzondere rol toebedeeld krijgen. Steeds duidelijker wordt ook het probleem van het behoud van onze leefbasis door de bescherming van het milieu in Europa en op onze overbevolkte aarde.

De stad Aken en de Vereniging voor het verlenen van de internationale Karelsprijspreis bekrachtigen daarom opnieuw hun voornemen om op Hemelvaartsdag in de historische kroningszaal van het stadhuis in Aken de INTERNATIONALE KARELSPRIJS AKEN te verlenen aan persoonlijkheden maar ook aan comités die de bovengenoemde doelstellingen op een bijzondere manier bevorderd hebben.

De prijswinnaars worden door de directie van de genootschap voor de toekenning van de Internationale Karelsprijs Aken, een onafhankelijk comité, uitgekozen.

Aken, 14 november 1990.
Dr. Jürgen Linden, Burgemeester van de stad Aken
Consul Hugo Cadenbach, Woordvoerder van de directie van de genootschap voor de toekenning van de Internationale Karelsprijs Aken

European Charlemagne Youth Prize