Toespraak (extract) van Wolfgang Schäuble

Toespraak (extract) van Wolfgang Schäuble

„Nu is het moment aangebroken om een Europese politieke unie te creëren, omdat we het in de jaren 90 niet konden. [...] En daarom het voorstel om door middel van directe volksverkiezing in de hele Europese Unie een Europese President te kiezen. Deze zal dan aan de politieke top van een Europees executief orgaan staan en daaruit zal de Commissie verder worden ontwikkeld. De politieke eenheid van Europa heeft een gezicht nodig, een gezicht dat een reële macht vertegenwoordigd.”

Foto Wolfgang Schäuble

Wolfgang Schäuble