Biografie

Karelsprijswinnaar 1961 Walter Hallstein

Biografie

  • Geboren op 17 november 1901 in Mainz.
  • Studie van rechts- en staatswetenschappen in Bonn, München en Berlijn; in 1925 promotie tot dr. jur. Na de habilitatie (1929) werkte hij tot 1941 als professor aan de universiteit van Rostock en daarna aan de universiteit van Frankfurt a. M. (1941 - 1944), waar hij gelijktijdig directeur van het Instituut voor Rechtsschikking en Economisch Recht was.
  • Na militaire dienst en gevangenschap in de VS (1944 - 1946) was hij tot 1948 rector van de universiteit van Frankfurt a. M. Daarna doceerde hij gedurende een jaar als gastprofessor aan de universiteit van Georgetown (USA).
  • Hij was Duitse delegatieleider bij de onderhandelingen voor de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (Schuman-Plan-Conferentie van 1950); 1950 werd hij staatssecretaris in de bondskanselarij. Als staatssecretaris in het ministerie van Buitenlandse Zaken (1951 - 1958) was hij actief betrokken bij de onderhandelingen voor de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap. In 1958 werd hij tot eerste president van de Commissie van de Europese Economische Gemeenschap benoemd; deze functie bekleedde hij tot in 1967. Hij droeg beslissend bij tot de opbouw en de vormgeving van de gemeenschappelijke markt en de Europese instituties.
  • Van 1969 tot 1972 was hij lid van de Duitse Bondsdag.
  • Gestorven op 29 maart 1982.
Foto Walter Hallstein

Walter Hallstein