Lofrede (extract) van Frank-Walter Steinmeier

Lofrede (extract) van Frank-Walter Steinmeier

Bondspresident Frank-Walter Steinmeier over de prijswinnaar:

[…] “De levenservaring van Timothy Garton Ash en zijn moedige vrienden in Midden en Oost Europa laat het zien: de weg naar de Europese eenwording, de weg van idee naar realiteit verloopt alles behalve lineair, maar deze weg is vrij en haalbaar! Misschien ligt het in het wezen der dingen, dat op deze manier –hoe meer van de idee is verwezenlijkt– de realiteit in toenemende mate ons standpunt domineert. Tegenwoordig bepaalt natuurlijk de harde werkelijkheid van de Europese Unie ons blikveld: de instituten, de processen, de moeizame pogingen compromissen te vinden. Wat echter niet mag gebeuren, is dat hierdoor de grootse ideeën in de tumult van de crisis verdwijnen; de crisis ons te zeer verblindt en de lange weg, die wij al hebben afgelegd, in de verte vervaagt. Europa, dat ooit niets meer was dan een stoutmoedig idee ontsproten uit de ruïnes van de oorlog. Hieraan te herinneren, moed scheppen uit de geschiedenis en tegelijkertijd met onverbiddelijk heldere blik naar de toekomst kijken –dat is het handelsmerk van Timothy Garton Ash. Geen historische analyse, maar een appel aan de regeringen van Europa: “Kijk naar het kostbare, wat Europa heeft bereikt – verbrui het niet en kom de crisis te boven!” Met die gedachte versterkt Timothy Garton Ash de illustere gelederen van de Karelsprijswinnaars” […]