Toespraak (extract) van Winston Churchill

Toespraak (extract) van Winston Churchill

„De NAVO is een uitzonderlijke prestatie en tevens een bewijs van de vastberadenheid van een wereld die oorlogsmoe is en met zo veel kracht en macht en haar organisatie realiseert, dat voortaan vrede heerst. […] De recente onttroning van Stalin in Rusland stelt ons echter voor nieuwe vragen. Als deze verandering werkelijk oprecht is, hebben we nu te maken met een nieuw Rusland, en ik zelf zie geen enkele reden waarom het nieuwe Rusland, als het dat echt is, zich niet bij dit feestelijke verdrag zou aansluiten. […] Ik herhaal dat dit systeem in principe Rusland noch andere Europese staten mag uitsluiten. Het kan zeer wel zijn dat de grote problemen die ons zo veel zorgen baren en waarvan de hereniging van Duitsland één van de grootste is, dan gemakkelijker opgelost kunnen worden dan wanneer machtsblokken vijandig en wantrouwig tegenover elkaar staan. Dit is een toekomstgericht idee.”

Foto Sir Winston S. Churchill

Sir Winston S. Churchill