Biografie

Karelsprijswinnaar 1958 Robert Schuman

Biografie

  • Geboren op 29 juni 1886 in Luxemburg.
  • Studie van rechtswetenschappen in Metz, Berlijn, München, Bonn en Straatsburg, daarna promotie tot dr. jur.
  • Met de afscheiding van Elzas-Lotharingen werd hij Franse staatsburger en in 1919 als afgevaardigde in de Kamer van Afgevaardigden verkozen (vooreerst tot 1940); in 1940 werd hij gearresteerd door de Gestapo, kon echter in 1942 vluchten.
  • Van 1946 tot 1962 was hij afgevaardigde van volksvertegenwoordiging. In deze tijd bekleedde hij meerdere ministerfuncties (in 1946 minister van Financiën, in 1948 tot 1952 minister van Buitenlandse Zaken, in 1955 tot 1956 minister van Justitie) en in 1947/1948 was hij gedurende acht maanden premier. Hij stelde in mei 1950 de oprichting voor van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (Schuman-Plan), die de aanstoot gaf voor de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap. Hij zette zich ook actief in voor de Duits-Franse toenadering.
  • Met Monnet geldt hij als stichtingsvader van het Europese verenigingswerk.
  • In maart 1958 werd hij eenstemmig tot president van de Europese Raad, de voorloper van het Europees Parlement verkozen; in 1960 trad hij af en werd tot erepresident benoemd.
  • Gestorven op 4 september 1963.