Biografie

Karelsprijswinnaar 2016 Zijne Heiligheid Paus Franciscus

Biografie

 • Geboren op 17 december 1936 in Buenos Aires
 • Na voltooien van de middelbare school, afgestudeerd als chemisch technicus
 • Maart 1958, toetreden tot de Sociëteit van Jezus (jezuïeten)
 • Na 1960, studie geesteswetenschappen en filosofie
 • 1964-1966 professor voor literatuur en psychologie in Santa Fe en Buenos Aires
 • 1967-1970 studie theologie afgerond met licentiaat
 • December 1969, priesterwijding
 • 1973-1979 provinciaal van de jezuïetenorde in Argentinië
 • 1980 rector van het Colegio Máximo San José in San Miguel
 • Mei 1992, benoeming tot hulpbisschop van Buenos Aires en titulair bisschop van Auca 
 • Februari 1998, aangetreden als aartsbisschop van Buenos Aires
 • 2001, door paus Joannes Paulus II tot kardinaal gecreëerd
 • 2005-2011, voorzitter van de Argentijnse bisschoppenconferentie
 • 13 maart 2013, gekozen tot 265ste opvolger van Petrus; Jorge Mario Bergoglio neemt de naam Franciscus aan