Toespraak (extract) van Patrick Cox

Toespraak (extract) van Patrick Cox

„We moeten ons erop concentreren, om concreet te handelen. We moeten ons voor iedereen zichtbaar oogmerk in eenvoudige, maar veelzeggende woorden mededelen […] Om dit doel te bereiken, hebben we het Grondwetverdrag nodig. Ik roep vandaag in naam van het Europees parlement de richtinggevende Europese politici op, om onze nieuwe Grondwet, waarvan de bepalingen dwingend en effectief dienen te zijn, zo spoedig mogelijk af te kondigen. […] Een overeenstemming over het Grondwetverdrag zal het ons mogelijk maken, om ons nadat we ons meer dan één decennium eindeloos hebben bezig gehouden met kwesties van het institutionele systeem en de institutionele processen, met echte principiële politieke kwesties en de oplossing daarvan bezig gaan houden, door ons op het wezenlijke te concentreren. Overeenstemming over het Grondwetverdrag zal ertoe bijdragen, dat de Europese Unie van morgen efficiënter, transparanter en democratischer zal zijn.”