Lofrede (extract) van Marcel Philipp

Lofrede (extract)

Burgemeester Marcel Philipp over de prijswinnaar:

[…] “Sterke en stabiele democratische structuren zijn nodig om gezamenlijk tot handelen in staat te zijn: vrije verkiezingen, persvrijheid, een parlement waarin de vragen en ideeën van Europa’s burgers zijn gebundeld en een commissie die van zichzelf kan zeggen, dat ze ageert in opdracht van de mensen in de EU. Aansluitend moet dit abstracte geraamte met leven worden gevuld. De identificatie van de burgers uit de veelzijdige gebieden van Europa met de machtscentrums in Brussel en Straatsburg is alleen dan mogelijk, wanneer achter concepten en verkiezingsprogramma's ook mensen staan die zichtbaar en betrouwbaar zijn. Europa heeft gezichten nodig met karakter, mensen die achter bepaalde standpunten staan en die hun programma personifiëren.
Een topkandidaat te kiezen voor de Europese verkiezingen, dat was vorig jaar een nieuwe ervaring voor de partijen. Unaniem achter één persoon staan, is van groot belang en Martin Schulz heeft onderkend dat hierin een grote kans ligt voor het Europees Parlement. Voor hem begon dit proces met een discussie binnen de partij, hij was de aangewezen topkandidaat. Hij heeft het vertrouwen gewonnen deze taak op zich te nemen en tijdens de verkiezingsstrijd in alle EU-lidstaten een verbinding te creëren tussen zichzelf en de mensen, met al hun zorgen en wensen. Door zijn ontwapende betrokkenheid wist hij de kloof met de burgers voor een deel te dichten, de kloof die mede verantwoordelijk was voor de slechte reputatie van de Europese politiek. En na de verkiezingen heeft hij het parlement opgedragen erover te waken het personificatie-concept ook daadwerkelijke te realiseren en heeft erop aangedrongen dat slechts de verkiezingswinnaar als nieuwe voorzitter van de commissie mocht worden geaccepteerd. Met zijn optreden heeft hij de kiezers hun recht teruggegeven en heeft de democratie kunnen zegevieren. Martin Schulz heeft de democratische legitimatie van Europa bekrachtigd. […]
Wij honoreren vandaag een overtuigde en overtuigende Europeaan die zich strijdbaar zichtbaar en hoorbaar inzet voor een sterke, democratische Europese Unie, waarin gezamenlijk de moed wordt gevonden de moeilijke uitdagingen van onze tijd met glans te doorstaan.” [...]