Biografie

Karelsprijswinnaar 1976 Leo Tindemans

Biografie

  • Geboren op 16 april 1922 in Zwijndrecht (bij Antwerpen).
  • Studie van economische, sociale en consulaire wetenschappen aan de universiteit van Gent.
  • Van 1958 - 1966 was hij secretaris-generaal van de Vlaamse tak van de christelijke volkspartij, sinds 1961 afgevaardigde in het Belgische parlement. Hij bekleedde verschillende ministerfuncties (o. a. 1972 - 1973 minister van Landbouw; 1973 - 1974 begrotingsminister en gelijktijdig plaatsvervangende premier; 1981 - 1989 minister van Buitenlandse Zaken). Van 1974 tot 1978 was hij Belgische premier; het door hem in opdracht van de staats- en regeringschefs einde 1975 voorgelegde bericht met hervormingsvoorstellen voor de verdere ontwikkeling naar de politieke Unie werd veel gediscussieerd, had echter toen geen concrete gevolgen.
  • Als minister van Buitenlandse Zaken (1981 - 1989) en als lid van het Europees Parlement (1989 - 1994) zette hij zich actief in voor verdere vooruitgang van de integratie in Europa.
  • Gestorven op 26 december 2014.
Foto Leo Tindemans

Leo Tindemans