Toespraak (extract) van Charles Michel

Toespraak (extract) van Charles Michel

Charles Michel over de prijswinnaar:

“Je kunt een patriot van Sibiu, een Roemeense patriot en een Europese patriot zijn. Deze bezittingen overlappen elkaar en verrijken elkaar, wanneer wij de waarden van solidariteit, vrijheid en de rechtsstaat onderschrijven. En deze waarden leiden ons op natuurlijke wijze naar luisteren, respect en verdraagzaamheid. Klaus Iohannis, u bent daar het levende bewijs van. Als president van uw land verdedigt u met hand en tand het respect voor en de integratie van alle minderheden. Ook in de Europese Raad zijn luisteren, respect en verdraagzaamheid van essentieel belang. Er zijn geen "grote" of "kleine" staten... Iedereen heeft dezelfde stem. Iedereen heeft dezelfde mogelijkheden om de beslissing te beïnvloeden. De discussies zijn soms moeilijk. En confrontatie maakt deel uit van het democratisch debat. Het is zelfs nuttig. Het is zelfs nuttig, omdat het helpt collectieve intelligentie te ontwikkelen, wat een essentiële stap is om samen beslissingen te nemen.”