Biografie

Karelsprijswinnaar 2006 Jean-Claude Juncker

Biografie

  • Geboren op 09 december 1954 in Redange-sur-Attert.
  • Na het verwerven van het magisterdiploma aan de juridische faculteit van de universiteit in Straatsburg werd hij in oktober 1979 tot fractiesecretaris van de Christelijk Sociale Volkspartij (CSV) benoemd. In juni 1984 voor het eerst in het Luxemburgse parlement verkozen, werd hij minister van Arbeid en gedelegeerde Budgetminister in de eerste regering van Jacques Santer.
  • Na de parlementsverkiezingen van juni 1989 werd hij benoemd tot minister van Financiën en Arbeid. Vanaf januari 1990 bekleedde hij de functie van voorzitter van de CSV (tot 1995).
  • Op 20 januari 1995 werd hij door Groothertog Jean tot premier van het Groothertogdom Luxemburg benoemd, een ambt, waarin hij in 1999 en 2004 indrukwekkend werd bevestigd.
  • Vanaf 1 januari 2005 werd hij bovendien voorzitter van de Eurogroep.
Foto Jean-Claude Juncker

Jean-Claude Juncker