Toespraak (extract) van Javier Solana Madariaga

Toespraak (extract) van Javier Solana Madariaga


„Wat als Europees vredesproject is begonnen, moet in de 21ste eeuw een factor van de vrede in de wereld worden. Onze jeugd zal zonder dralen achter een project van deze soort gaan staan. Want juist de jonge mensen hebben een droom, de droom van een vreedzame wereld. Onze burgers eisen het. Men verwacht het buiten Europa van ons. We hebben de middelen: wij zijn de 500 miljoen mensen, we produceren een kwart van het wereldwijd bruto sociaal product, we zijn de eerste handelsmacht en geven de helft van de ontwikkelingshulp. Met dergelijke bouwstenen moet men veel en zeer hoog bouwen. […] Europa - een globale acteur, die met één enkele stem spreekt. Een beslissende factor voor vrede en stabiliteit in de wereld. Een absoluut noodzakelijke pijler bij de oplossing van internationale conflicten en crises. Een referentiepunt voor een wereld, die op solide en geachte normen en instituties steunt. Dit is mijn overtuiging. En ik geloof van ganser harte dat dit het volgende succes van het grote Europees project kan en moet zijn. In staat zij we daartoe.”

Foto Javier Solana Madariaga

Javier Solana Madariaga