Lofrede (extract) van Walter Scheel

Lofrede (extract)

Laudator Walter Scheel over de prijswinnaar:

„Henry Kissinger heeft bij ons ook ons Europees integratiebesef aangescherpt. Hij heeft impulsen gegeven aan een proces van reflectie en heroverweging van de Europese componenten in het krachtenveld van de wereldpolitiek. (..) Met bijzondere genoegdoening denk ik eraan terug, dat de Amerikaanse participatie aan de hoogst gecompliceerde en moeizame Berlijn-onderhandelingen zich in volledige en fijne afstemming met de bondsregering voltrok. In de naoorlogse geschiedenis is nauwelijks duidelijker het bewijs geleverd, dat gecoördineerde westelijke ontspanningspolitiek mogelijk is en de Sovjet-Unie tot substantiële concessies vermag te bewegen.”

Foto Henry A. Kissinger

Henry A. Kissinger