Toespraak (extract) van Gyula Horn

Rede von Gyula Horn

„Men kan een tijd lang met geweldsmiddelen over het denken en handelen van de mensen en over de maatschappij heersen, maar men kan hun vrijheidswil niet breken. Het belangrijkste voor het bevechten van de vrijheid is, dat de universele doorzetting van de mensenrechten zonder beperkingen wordt gewaarborgd. […] Daarvoor hebben wij in Europa nodig, dat het continent veranderd wordt in een op gemeenschappelijke waarden gebaseerde rechtsregio, waarin de doorzetting van de mensenrechten zonder enige beperking wordt gewaarborgd. […] Ik geloof erin, dat aan de splitsing van ons continent, het drukkend gewicht van de wapens, de potentiële basis van de confrontatie, een einde wordt gemaakt. Naar mijn opvatting hebben de Europese naties reeds de eerste stappen op de nieuwe weg van de ontwikkeling gezet.”