Lofrede (extract) van Roman Herzog

Lofrede (extract) van Roman Herzog

„De keuze voor de schrijver György Konrád is daarom pragmatisch van aard. Het is een keuze voor een Europa van de moed om voor zijn overtuiging uit te komen, voor een Europa van de onvoorwaardelijke waarheid, van de onbuigzame vrijheidswil, van het compromisloos humanisme en van de getuigenis tot vrede.Het is tevens een keuze voor kritische intelligentie, voor non-conformisme en neiging tot tegenspreken. Ook daarom is dat een moedige keuze. En ze herinnert er ons, gelet op de meest recente conflicten van de Europese geschiedenis aan, dat macht zonder geest en zonder binding aan waarden geen fundament en geen grenzen heeft.”

Foto György Konrád

György Konrád