Biografie

Karelsprijswinnaar 1995 Franz Vranitzky

Biografie

  • Geboren op 4 oktober 1937 in Wenen.
  • Studie van bedrijfseconomie aan de Hogeschool voor Wereldhandel in Wenen (eindexamen in 1960); na beroepsbezigheden in de industrie wisselde hij in 1961 naar de Oostenrijkse nationale bank, waar hij zich bezighield met nationaal economische vragen; in 1969 promotie in de handelswetenschappen.
  • In 1970 werd hij economisch en financieel politiek adviseur van de minister van Financiën. Vanaf 1976 was hij in leidinggevende positie werkzaam bij verschillende kredietinstituten.
  • Van 1984 - 1986 bekleedde hij het ambt van bondsminister van Financiën. Van 1986 tot 1997 was hij Oostenrijkse bondskanselier, vanaf 1988 gelijktijdig ook partijvoorzitter van de Sociaal democratische Partij van Oostenrijk. Nadat in de binnenlandse politiek de neutraliteit een toetreding tot de EU lange tijd had verhinderd, slaagde hij er in, de scepsis van de bevolking ten opzichte van Europa te overwinnen: een grote meerderheid van de kiezers sprak zich in 1994 voor de toetreding van Oostenrijk tot de EU uit.
Foto Franz Vranitzky

Franz Vranitzky