Lofrede (extract) van Hans-Dietrich Genscher

Lofrede (extract)

Laudator Hans Dietrich Genscher over de prijswinnaar:

„François Seydoux de Clausonne heeft een paar dagen geleden zijn diplomatieke carrière beëindigd. Zijn hele diplomatieke leven was nauw met Duitsland verbonden. In Duitsland is hij geboren, in Duitsland deed hij zijn eerste diplomatieke ervaringen op, in Duitsland beëindigde hij zijn levenswerk. […] De pogingen tot een verzoening met Polen, de gesprekken met de Sovjet-Unie waren alleen mogelijk, omdat Frankrijk de wereld heeft bewezen, dat er met het buurland, de Bondsrepubliek Duitsland, goed te leven valt.”

Foto François Seydoux de Clausonne

François Seydoux de Clausonne