Toespraak (extract) van Emmanuel Macron

Toespraak (extract) van Emmanuel Macron

[…] “We moeten een ambitieuze optie creëren, die onze medeburgers een toekomstvisie biedt voor de komende dertig jaar; die ruimte biedt voor de reeds genoemde kleine stappen en vorderingen, omdat ze behoefte hebben aan een koers, omdat de nationalisten duidelijk zijn, de demagogen duidelijk zijn en ook de angsten duidelijk zijn. Diegene, die vóór Europa zijn moeten net zo duidelijk zijn, vol kracht en vol ambitie. Laten we er samen de schouders onder zetten in een Europa dat bescherming biedt én dat deze ambitie heeft; een digitaal Europa én een Europa van hervormingen in het energiesysteem en klimaatbeleid; een versterking van de Eurozone; een handelspolitiek met meer bescherming én conform onze doelstellingen voor gezondheid en milieu; een solidaire migratiepolitiek; een sociale, fiscale en democratische convergentie; een politiek van intelligentie, onderzoek en innovatie, met die nieuwe methode, die «wil» heet en ongetwijfeld gepaard gaat met een bepaalde bereidheid risico’s te nemen. […] Laten we niet zwak zijn en kiezen, laten we niet verdeeld zijn maar verenigd, laten we geen angst hebben maar moed, laten we onze geschiedenis waarmaken én laten we niet afwachten, maar nu handelen!” […]