Biografie

Karelsprijswinnaar 1963 Edward Heath

Biografie

  • Geboren op 9 juli 1916 in Broadstairs (Kent).
  • Studie van filosofie, politiek en economische wetenschappen aan het Balliol College in Oxford. Militaire dienst in de Tweede Wereldoorlog.
  • Vanaf 1950 was hij afgevaardigde van het Lagerhuis voor de conservatieve partij, waarbij hij zich reeds vroeg voor de bijbetrekking van zijn land in het Europese integratieproces inzette; van 1955 - 1959 was hij als parlementaire staatssecretaris werkzaam in het ministerie van Financiën. Daarna werd hij minister van Arbeid (1959 - 1960).
  • In 1960 ontving hij het ambt van lordzegelbewaarder met de dubbele functie, om de minister van Buitenlandse Zaken in het parlement te vertegenwoordigen en zich om de Europese kwestie te bekommeren; dit ambt oefende hij uit tot in 1963. Hij was de delegatieleider van de eerste toetredingsonderhandelingen van Groot-Brittannië tot de Europese Economische Gemeenschap (1961 - 1963), die door het Franse veto mislukten. In de jaren 1963/1964 oefende hij het ambt van staatsminister voor Industrie, Handel en Regionale Ontwikkeling uit.
  • Van 1965 - 1970 was hij oppositieleider van de conservatieve partij in het Lagerhuis; na de verkiezingsoverwinning van zijn partij werd hij in 1970 premier en voorzitter van de Raad voor het Commonwealth en Overzeese Betrekkingen. Deze ambten bekleedde hij tot in 1974.
  • Gestorven op 17 juli 2005.