Biografie

Karelsprijswinnaar 1969 De Commissie van de Europese Gemeenschap

Biografie

  • Geboren op 15 juli 1902 in Luik.
  • Studie van rechtswetenschappen aan de universiteit van Luik en promotie tot dr. jur. Vanaf 1926 werk als advocaat aan de Rechtbank van Hoger Beroep in Brussel.
  • In 1940 krijgsdienst, van 1940 - 1945 krijgsgevangene in Duitsland.
  • In 1939 en van 1946 - 1958 was hij afgevaardigde in de tweede kamer van het Belgische parlement. Hij bekleedde verschillende ministerfuncties (1949 - 1950 minister voor Wederopbouw; 1954 - 1958 minister van Economische Zaken). Vanaf 1958 hoorde hij als lid bij de Commissie van de Europese Economische Gemeenschap; van 1967 - 1970 bekleedde hij het ambt van president van de Europese Economische Gemeenschap.
  • Gestorven op 19 mei 1983.
Foto President van de Europese Gemeenschap

President van de Europese Gemeenschap