Lofrede (extract) van Martin Schulz

Lofrede (extract) van Martin Schulz

Laudator Martin Schulz over de prijswinnares:

„President Gaybauskaitė heeft verklaard [...], dat men prijzen niet louter voor zichzelf aanneemt, maar altijd ook voor alle anderen. Daarom ben ik ervan overtuigd, dat ze me bijval zal verlenen, als ik zeg [...], dat we met deze prijs, die de burgers van Aken ooit hebben gesticht, ook de burgers van Litouwen eren. Een volk, dat in zijn geschiedenis een onmetelijk leed heeft doorleefd, voor zijn autonomie en zijn rechtmatige plaats in der Europese familie moest vechten. Een volk, dat met geheven hoofd een financiële crisis heeft doorstaan, ondanks de vele ontberingen. Een volk, dat met zijn rotsvast vertrouwen in de Europese Unie en in zijn onverzettelijk geloof in een solidair Europa een voorbeeld voor ons allen is.”

Foto Dalia Grybauskaitė

Dalia Grybauskaitė