Biografie

Buitengewone Karelsprijs 2004 Zijne Heiligheid Paus Johannes Paul II.

Biografie

  • Karol Józef Wojtyla werd op 18 mei 1920 in Wadowice geboren.
  • Hij ging op de leeftijd van 9 jaar naar de eerste communie en ontving het vormsel op de leeftijd van 18 jaar. Na zijn vwo-eindexamen immatriculeerde hij zich in 1938 aan de Jagellonen universiteit in Krakau en aan een toneelschool; later belegde hij cursussen aan het verboden priesterseminarie in Krakau.
  • Na de Tweede Wereldoorlog zette hij zijn studies voort en werd op 1 november 1946 tot priester gewijd. In 1948 promoveerde hij in theologie met een werk over het thema geloof in de werken van de heilige Johannes van het kruis.
  • Op 4 juli 1958 benoemde paus Pius XII hem tot wijbisschop van Krakau; op 28 september van hetzelfde jaar werd hij gewijd.
  • Op 13 januari 1964 volgde zijn benoeming tot aartsbisschop van Krakau door paus Paulus VI, die hem op 26 juni 1967 tot kardinaal benoemde. Behalve zijn deelname aan het Tweede Vaticaanse Concilie, waaraan hij een belangrijke bijdrage leverde voor de opstelling van de constitutie Gaudium et spes nam kardinaal Wojtyla aan alle vergaderingen deel van de bisschoppelijke synodes.
  • Op 16 oktober 1978 werd kardinaal prof. dr. Karol Józef Wojtyla verkozen tot het eerste niet Italiaanse hoofd van de katholieke kerk sedert 1522. Met de macht van het woord heeft paus Johannes Paul II het Europese continent daarna gevormd als geen andere persoonlijkheid van zijn tijd. En met de macht van het woord heeft hij meer mensen persoonlijk aangesproken, bereikt en gefascineerd dan eender wie voor hem.
  • Gestorven op 2 april 2005.
Foto Seine Heiligkeit Papst Johannes Paul II

Seine Heiligkeit Papst Johannes Paul II.