Lofrede (extract) van Pat Cox

Lofrede (extract)

Laudator Pat Cox over de prijswinnaar:

„De research, publicaties en activiteiten van Dr. Riccardi werden uitgebreid met het concept van de band van broederschap en universele broederlijkheid en omvatten nu ook de Euro-Afrikaanse relaties en de interconfessionele dialoog. In zijn recente publicatie ‚Convivere’, ‚Samenleven’, concentreert hij zich op een manier van samenleven die noch onze eigenheid negeert noch angst heeft voor wat ons verschillend maakt, ermee rekening houdend dat de wereld multipolair geworden is en de weg wijzend naar het vreedzaam samenleven van beschavingen. Dit is, zo zegt hij, ‚het resultaat van politiek realisme en religieuze en menselijke hoop.’ Het is de antithese van Huntingtons weid verspreide theorie van de ‚botsende beschavingen’ en een in alle opzichten hoopvoller perspectief, beter geplaatst, volgens mij, om het groeiende Gezamenlijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie in dit gevoelige maar essentiële beleidsdomein te vormen en te inspireren.”

Foto Andrea Riccardi

Andrea Riccardi