Proclamatie

Proclamatie

De stad Aken, eens het middelpunt van de gehele westerse wereld, daarna geworden tot stad aan de grens, is zich altijd bewust geweest van de historische opgave die het echte leven aan de grens met zich meebrengt: “Te bemiddelen en de grenzen te overschrijden”. Bloedbanden verbinden de inwoners van onze stad met de bevolking van de buurstaten en altijd waren er in Aken mannen die verder dachten en verder keken. Tegen alle nationale kortzichtigheid en vermeende interessen in, probeerden zij de gemeenschappelijke en verbindende factor van de westerse wereld en haar cultuur te vinden.

Na twee Wereldoorlogen, waarin de ligging van onze stad aan de grens bijzonder nadelig uitpakte en waarin de goedbedoelde inspanningen van meerdere generaties om de denkbeeldige nationale tegenstellingen te overwinnen vergeefs bleken, bekommert onze in puin gelegen stad zich om haar bestaansrecht. Maar zij is, door verschrikkelijke ervaring verrijkt, meer dan ooit bereid zich voor de westerse eenwording en, als noodzakelijke voorbereiding daarop, zich voor economische eenheid in te zetten. Omdat de vooruitgang van de mensheid altijd is uitgegaan van afzonderlijke geniale individuen, die zich ondanks alle weerstand volledig aan hun idee hebben gewijd, is het nuttig en bevorderlijk deze mannen als voorbeeld te nemen, hen na te volgen en hun ideeën te verwerkelijken.

Daarom heeft een aantal burgers van onze stad Aken, die door geboorte of door jarenlange inzet voor altijd met de stad verbonden zijn, besloten een INTERNATIONALE PRIJS VAN DE STAD AKEN op te richten, die in herinnering aan de grote grondlegger van de westerse cultuur ”KARELSPRIJS VAN DE STAD AKEN” zal worden genoemd. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan personen die de ideeën van de westerse eenwording in politiek, wetenschappelijk en geestelijk opzicht bevorderd hebben.

Er is met medewerking van de burgemeester, de gemeentesecretaris, de bisschop van Aken, de rector van de technische hogeschool en acht andere vertegenwoordigers van het economische en geestelijke leven een genootschap van onze stad in het leven geroepen, dat verantwoordelijk zal zijn voor de taken die verbonden zijn met het toekennen van de “Karelsprijs van de stad Aken”. Dit genootschap, dat plechtig in naam van onze grote historische traditie spreekt en handelt, zal reeds in 1950 een prijswinnaar nomineren en deze na afloop van de stemming publiekelijk bekend maken. Dit genootschap wil daarmee niet alleen steeds weer vermanend op het onopgeloste probleem van de Europese eenwording wijzen, maar ook proberen om praktische oplossingen voor dit dringende vraagstuk aan te dragen. Daarbij wordt niet alleen gestreefd naar instemming en medewerking van de bevolking van Aken, maar van de westerse wereld in het geheel.

Aken, Kerstmis 1949

 • Dr. Albert Maas, Burgemeester
 • Albert Servais, Gemeentesecretaris
 • Dr. Johannes Josef van der Velden, Bisschop van Aken
 • Professor Dr. Wilhelm Müller, Rector van de technische hogeschool
 • Dr. Kurt Pfeiffer, Koopman
 • Hermann Heusch, Directeur van de handelskamer
 • Dr. Franz Krauß, Professor aan de hogeschool
 • Ludwig Kuhnen, Wethouder
 • Dr. Peter Mennicken, Professor aan de hogeschool
 • Carel Nieuwenhuysen, Directeur
 • Erasmus Schlapp, Lakenfabrikant
 • Dr. Jean Louis Schrader, Algemeen directeur
European Charlemagne Youth Prize