Karlspreis zu Aachen
Karlspreis zu Aachen

De Internationale Karelsprijs van Aken

De Internationale Karelsprijs van Aken is de oudste en bekendste prijs die uitgereikt wordt voor verdiensten ter bevordering van de Europese eenwording. De prijs is vernoemd naar Karel de Grote, de Koning der Franken die door zijn tijdgenoten als de „vader van Europa” werd gezien.

European Charlemagne Youth Prize
Persaccreditatie